ചൈന സിലിചൊനെ മുലക്കണ്ണ് നിർമ്മാതാവിന്റെ ആൻഡ് വിതരണക്കാരൻ കവറുകൾ | വെഇഐ

സിലിചൊനെ മുലക്കണ്ണ് ഉൾപ്പെടുന്നു

ഹൃസ്വ വിവരണം:

SILICONE NIPPLE COVERS create deep V shape charming breast. Made from self-adhesive medical silicone, skin-friendly, leaves no trace on your skin after removing. push up the breast and provides a smooth look while holding and enhancing your shape. Creating visible push up and lift in the bust area, giving your bust for a lovelier, perkier appearance. Suitable for wearing in sexy tights, halter, vest, see-through look, evening…


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

സിലിചൊനെ മുലക്കണ്ണ് ഉൾപ്പെടുന്നു

EQIT1429(1)EQIT1350

create deep V shape charming breast. Made from self-adhesive medical silicone, skin-friendly, leaves no trace on your skin after removing. push up the breast and provides a smooth look while holding and enhancing your shape. Creating visible push up and lift in the bust area, giving your bust for a lovelier, perkier appearance. Suitable for wearing in sexy tights, halter, vest, see-through look, evening…


  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്: