ത്ത മനോഹരമായ

  • 2
  • 1

കുറിച്ച് നമ്മുടെ കഥ

ടോൺകൂാൻ വെഇഐ വസ്ത്രം കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

Dongguan Weiai Garment Co.,Ltd is a professional manufacturer engaged in the research, development, production and sale of invisible bras,Breast lift up bras, Nipple Covers,  Silicone Push Up Pads, Bra Straps, and other fashion products.

ഞങ്ങൾ പത്തു വർഷത്തോളം നിർമാണ അനുഭവം അതിന്റെ മുകളിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള, ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നല്ല നിർമാണ വിദ്യകൾ വിപുലമായ ശ്രേണികളിലുള്ള സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ പ്രശസ്തി നേടി. എല്ലാ വസ്തുക്കൾ സ്ഗ്സ് / ബി.വി ടെസ്റ്റ് കടന്നു. അത്തരം അമേരിക്ക, കാനഡ, ജപ്പാൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്, പോളണ്ട്, സ്വീഡൻ, അങ്ങനെ ഒന്.ഒഉര് ഉപഭോക്തൃ എച്ച് & എം ഇംലുദിന്ഗ്, ഹോളിവുഡ്, മിഷേൽ, അചര ഫോം തുടങ്ങിയ മുപ്പതിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി